PIELĘGNACJA / WYCINKA DRZEW


WYSTAWY i PUBLIKACJE


ZAKŁADANIE OGRODU


REFERENCJE

Perfect Facebook Like Box Sidebar

NADZÓR PROJEKTOWY

Przy wykonywaniu terenów zieleni zdarzają się sytuacje, w których powstały obiekt odbiega od wizji przedstawionej inwestorowi przez projektanta.

Spowodowane jest to głównie zmianami wprowadzanymi przez wykonawcę np. cięcie wydatków na materiały czy upraszczanie technologii wykonania. Nadzór projektanta nad pracami firmy wykonawczej zapewnia większą kontrole nad przebiegiem prac jak również uzyskanie efektu zamierzonego przez projektanta.